Protecció de dades

La página  www.apialia.com  de APIALIA SLU sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat La confidencialidad exigida por la legislación vigente en cada caso.

Aquestes dades s'integren en els corresponsents fitxers informatitzats of APIALIA SLU, d'acord amb the legislació o política vigent en cada cas.

APIALIA SLU garanteix la confidencialitat en el tracte de dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Exerceix de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per a qualsevol dubte o baixa de la base de dades, dirigeixi a: 

Gran Vía de les Corts Catalanes, 622, pral.

08007 Barcelona

Indicant clarament a l'assumpte:  Tutela de Drets LOPD